sultan

10 tekstów – auto­rem jest sul­tan.

nad­chodzi czas....by odejść nie zos­ta­wiając żad­ne­go adresu
za­bierając ze sobą tyl­ko swo­je poszar­pa­ne uczucia 

myśl
zebrała 7 fiszek • 29 września 2015, 21:20

Choć nie jest łat­wo nie pod­dam się nie zre­zyg­nuję z wal­ki o Two­je serce... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 23 grudnia 2014, 10:08

Two­ja blis­kość jest naj­lep­szym le­kar­stwem na tęsknotę i smutek... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 2 października 2014, 12:19

Każde­go ran­ka modlę się by mieć siłę przet­rwać ko­lej­ny dzień bez Ciebie... Zaś wie­czo­rem modlę się byś od­wie­dziła mnie w snach... Tak cho­ler­nie tęsknie 

myśl
zebrała 5 fiszek • 14 lipca 2014, 21:55

Ten dom nig­dy nie był tak pus­ty.. odkąd Cię nie ma 

myśl
zebrała 4 fiszki • 10 lipca 2014, 23:20

Mo­ja dusza chłos­ta­na... ba­tem tęsknoty 

myśl
zebrała 8 fiszek • 3 lipca 2014, 12:43

Budząc się każde­go dnia bez Ciebie tracę cząstkę siebie... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 28 czerwca 2014, 09:37

Sie­działem pod drze­wem gdzie całowałem Cię w deszczu...
tak bar­dzo chciałbym by pa­dał nie było by wi­dać mych łez... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 27 czerwca 2014, 22:18

Pus­tka... nie ma mnie bez Ciebie... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 26 czerwca 2014, 15:35

Dziś byłaś u mnie os­tatni raz te­raz już nic nie za­leży ode mnie to ty te­raz decydujesz...
Bez względu na twą de­cyz­je nig­dy nie przes­tanę Cię kochać..

Mój Promyczku... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 18 maja 2014, 19:48
sultan

Lepiej zginąć za przyjaciela niż za złoto.— Juba, Gladiator

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

sultan

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

20 października 2015, 17:50sultan sko­men­to­wał tek­st nadchodzi czas....by odejść nie [...]

20 października 2015, 01:42Facro sko­men­to­wał tek­st nadchodzi czas....by odejść nie [...]

17 października 2015, 09:52sultan sko­men­to­wał tek­st nadchodzi czas....by odejść nie [...]

29 września 2015, 22:02Facro sko­men­to­wał tek­st nadchodzi czas....by odejść nie [...]

29 września 2015, 21:20sultan do­dał no­wy tek­st nadchodzi czas....by odejść nie [...]

21 sierpnia 2015, 12:00sultan sko­men­to­wał tek­st Każdego ran­ka modlę sięby [...]

19 sierpnia 2015, 02:34Deszcz sko­men­to­wał tek­st Każdego ran­ka modlę sięby [...]

19 sierpnia 2015, 02:31Deszcz sko­men­to­wał tek­st Ten dom nig­dy nie [...]